Archiwa autora: PTL OG

Śmieć w kulturze – red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Katedra ukazała się książka pt. Śmieć w kulturze, pod red. Katarzyny Kulikowskiej i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Punktem wyjścia dla publikacji tego obszernego tomu była konferencja naukowa pod tym samym tytułem, zorganizowana przez Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Gdańsku – we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku i Instytutem Kultury Miejskiej. Konferencja odbywała się w dniach 18-19 listopada 2013 roku. Zachęcamy do lektury! Czytaj dalej

Przedłużenie terminu zgłaszania referatów. Konferencja „Kulturowe analizy patriotyzmu”

PTL LOGO_miniatura15 czerwca upłynął termin nadsyłania zgłoszeń referatów na konferencję „Kulturowe analizy patriotyzmu” organizowaną przez Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. W związku z tym, że otrzymujemy zapytania o możliwość przedłużenia terminu oraz faktem, że kilka tematów, idei zarysowanych w koncepcji konferencji nie zostało jeszcze podjętych, zdecydowaliśmy się przesunąć termin przyjmowania zgłoszeń do 5 lipca 2014 roku.

Formularz zgłoszeniowy-konferencja Kulturowe analizy patriotyzmu

Kulturowe analizy patriotyzmu

PTL LOGO_miniaturaFormularz zgłoszeniowy-konferencja Kulturowe analizy patriotyzmu

Aby być przepełnionym patriotyzmem w sposób rozpoznawalny, trzeba znać patriotyczny dyskurs – to jest sformułowania i stwierdzenia, które konwencjonalnie można zidentyfikować jako „patriotyczne” (M. Billig, Banalny nacjonalizm, Kraków 2008).

Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Kulturowe analizy patriotyzmu.

Czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie międzyoddziałowe

Zapraszamy na naukowo-popularyzatorskie i integracyjne spotkanie łódzkiego, toruńskiego i gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które odbędzie się w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie pod hasłem: My, współcześni ludoznawcyzainteresowania i problemy, w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00.

Czytaj dalej

Uzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup kolędniczych Kaszub

3mmmOd stycznia 2014 roku Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku realizuje projekt badawczy Uzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup kolędniczych Kaszub. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w 200 rocznicę urodzin Oskara Kolberga – folklorysty, etnografa, muzyka i wnikliwego badacza – utworzył program Kolberg 2014 – Promesa. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych zmierzających do rejestracji oraz szczegółowego opisania i utrwalenia na różnorodnych nośnikach przebiegu obrzędu kolędowania kaszubskich Gwiżdży.

Czytaj dalej

ALBANIA XII wyprawa : Czerwiec 2014

ALBANIA – po raz kolejny (XII wyprawa) : Czerwiec 2014 ALBAŃCZYCY NA BAŁKANACH (Ich język, pochodzenie, historia, kultura. Tereny zamieszkania – diaspory.)

Konsul Honorowy Republiki Albanii Jarosław Rosochacki, Zarząd Towarzystwa Polsko – Albańskiego oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – zapraszają do wzięcia udziału w wyprawie do Albanii, w dniach 24.05 – 07.06.2014 roku. Głównym celem wyprawy jest poznanie kultury, tradycji, zwyczajów i zabytków z różnych okresów historycznych Albanii.

Czytaj dalej

Fotografie z konferencji „Śmieć w kulturze!”, 18-19.11.2013

Drodzy Państwo, już ponad dwa miesiące upłynęły od konferencji Śmieć w kulturze! Przypominając listopadowe chwile – udostępniamy fotografie z konferencji. Dziękujemy za Państwa udział i obecność. Serdecznie dziękujemy współorganizatorom konferencji, patronom honorowym i medialnym. Szczególne podziękowania kierujemy do wspierających nas wolontariuszy. Dziękujemy również autorkom fotografii: Agnieszce Kierończyk, Aleksandrze Juszczak, Ewie Wieczorek, Paulinie Guz, Zofii Puszcz.

Czytaj dalej