Zaproszenie na noworoczne spotkanie członków PTL OG

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Gdańsku zaprasza wszystkich członków na noworoczne spotkanie, które odbędzie się 30 stycznia 2017 r., o godz. 11:00 w Oddziale „Szpitalik” Muzeum Ziemi Puckiej, przy ul. Wałowej 11 w Pucku.

W programie spotkania przewidzieliśmy m.in.:

– sprawozdanie z działalności PTL OG za rok 2016 r.,
– omówienie i przyjęcie planu działalności Oddziału na rok 2017,
– omówienie spraw związanych z przygotowaniem do XCIII Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL wraz z towarzyszącą mu konferencją: Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla uczczenia Floriana Ceynowy w 200. rocznicę urodzin.  Gniewino,  22-24 czerwca 2017 r.

ZAPRASZAMY!