Patronat Honorowy Sekretarza Stanu w MKiDN – konferencja w Gniewinie

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą, Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla uczczenia Floriana Ceynowy w 200. rocznicę urodzin, która odbędzie się w Gniewinie w dniach 22-23.06.2017 r. w ramach XCIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, została objęta patronatem honorowym sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Jarosława Sellina. 

DK III380