VII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna

14-15 października 2013 r. w Gdańsku odbędzie się VII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna. Teren pomorza – Odkrywanie – Poznawanie – Porzucanie.


Fragment opisu konferencji przygotowany przez organizatorów: Głównym celem MKA jest ustanowienie platformy komunikacyjnej dla bieżącej działalności badawczej studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, a co za tym idzie jest to przyczynek do większej integracji środowiskowej, dający tym samym możliwość bezpośredniej wymiany poglądów oraz sposobność dyskutowania nad stanem dyscypliny, jaką jest Antropologia. MKA od początku swojej historii skupia się nad zagadnieniami terenu – warsztacie prowadzenia badań, metodologii, wrażeniach i doświadczeniach zdobytych podczas pracy w terenie. Jako ośrodek związany z morzem chcieliśmy pójść krok dalej i skupić się na terenie nadmorskim, który według nas zasługuje na pogłębione studia. Stąd też tegoroczną MKA opatrzyliśmy podtytułem Teren pomorza – Odkrywanie – Poznawanie – Porzucanie.

> Program Konferencji

Organizatorzy:

> Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG
> Ośrodek Kultury Morskiej, Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku  
> Zakład Etnologii w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego  

> źródło: VII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna. Teren pomorza – Odkrywanie – Poznawanie – Porzucanie