XC Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Tegoroczne ogólnopolskie spotkanie członków PTL odbędzie się w Lublinie w dniach 18-21 września. Zachęcamy do uczestnictwa!

.

.

.

XC Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

oraz konferencja naukowa

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej

Lublin, 18–21 września 2014 r.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie

Współorganizatorzy:

Zakład Kultury Polskiej Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Katedra Religioznawstwa Instytut Teologii Fundamentalnej KUL
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych

> Komunikat (doc. 53 KB)
Deklaracja (doc, 46,5 KB)

> Źródło oraz aktualne informacje: Strona Główna PTL