XC Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Lublin, 18–21 września 2014 r.