Konferencja „Kulturowe analizy patriotyzmu”, 17-18.11.2014 r., Europejskie Centrum Solidarności, Wydział Nauk Społecznych UG

> ogólnopolska konferencja naukowa Kulturowe analizy patriotyzmu, odbyła się w dniach 17-18.11.2014 r. w Europejskim Centrum Solidarności i na Wydziale Nauk Społecznych UG

organizatorzy: Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku