Krzysztof Zamościński

KRZYSZTOF ZAMOŚCIŃSKImMagister etnografii, kustosz, ukończył Wydział Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w 1987 roku. Pracuje w Centralnym Muzeum Morskim od 1988 r. Zajmuje się etnologią kultur nautycznych całego świata, przede wszystkim tradycyjnym szkutnictwem i rybołówstwem. Od 1998 r. kieruje pracą Działu Etnologii Morskiej CMM. Sprawuje też opiekę merytoryczną nad Oddziałem Rybołówstwa  w Helu i działem rybackim w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Komisarz 14 wystaw czasowych zorganizowanych w CMM, w tym 8 we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

 Zrealizowane wystawy stałe:

  • Polscy zesłańcy na Syberii w XIX w., fragment wystawy stałej Dzieje Polaków na morzach świata w CMM, 2001;
  • Polscy odkrywcy i badacze – podróżnicy morscy w XIX w., fragment wystawy stałej Dzieje Polaków na morzach świata w CMM, 2002;
  • Łodzie ludów świata w Ośrodku Kultury Morskiej CMM, 2012.

Publikacje:

  • K. Zamościński, Polskie relacje o szkutnictwie i żegludze ludów nadamurskich od XVII do XX w., „Nautologia” R. XXIX, 1994, nr 2, s. 31-40.
  • K. Zamościński, „Dziwne łódki” – transport wodny ludów Syberii w źródłach polskich [w:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 15-16 października 1998, Warszawa 2000, s. 31-48.
  • K. Zamościński, Afrykańskie zbiory szkutnicze Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w kontekście tradycyjnego transportu wodnego Czarnej Afryki [w:] Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie 18-19 kwietnia 2002 roku, Szczecin 2004, s. 347-361.
  • K. Zamościński, Znaczenie zbiorów etnograficznych w muzeach morskich i rzecznych na przykładzie zbiorów łodzi tradycyjnych CMM w Gdańsku [w:] S. Januszewski (red.), Dziedzictwo morskie i rzeczne Polski, Wrocław 2006, s. 368-380.
  • K. Zamościński, Na morskich szlakach Azji. Modele statków i łodzi w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz z daru Andrzeja Wawrzyniaka dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2008.
  • K. Zamościński, Łodzie ludów świata (folder), Gdańsk 2012.