Maciej Kwaśkiewicz

Etnolog, muzealnik, konserwator zabytków metalowych. Absolwent:

UŁ – Etnologia, Wydział Filozoficzno-Historyczny, 1997;

UMK – Muzealnictwo, Wydział Sztuk Pięknych, 2004;

UMK – Konserwacja Zabytków Metalowych, Wydział Sztuk Pięknych, 2007.

Praca: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie, współredaktor rocznika muzealnego „Nasze Pomorze”.

Zainteresowania: ludoznawstwo i historia Pomorza i Kaszub, w szczególności: medycyna ludowa, folklor, stosunki narodowościowe, działalność polskiej mniejszości narodowej w Niemczech w okresie międzywojennym.

Ważniejsze publikacje:

 • Maciej Kwaśkiewicz, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, Bytów 2011.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Starania Kaszubów Bytowskich o polską szkołę w świetle relacji z podróży Józefa Kisielewskiego do Niemiec [w:] Z. Romanow (red.), Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym, Bytów-Gdańsk 2010.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Zabytek niematerialny – rozważania nad definicją, świadomością i praktyką muzealną, w: E. Nowina-Sroczyńska (red.), Jesienne Warsztaty antropologiczne – spotkanie drugie: „Oblicza Muzealnictwa”, 2008.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Medycyna Ludowa Pomorza, Pruszcz Gdański 2007.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Zmiany w transmisji i percepcji tradycji kaszubskiej na przykładzie Lipusza, „Nasze Pomorze”, r. III, nr 3, 2001 (współautor).
 • Maciej Kwaśkiewicz, Dawne nekropolie powiatu bytowskiego, „Nasze Pomorze”, r. II, nr 2, 2000 (współautor).
 • Maciej Kwaśkiewicz, Przeszłość i teraźniejszość leprozorium w trzebiatowskiej kaplicy św. Jerzego, w: W. Łysiak (red.), Trzebiatów historia i kultura (I), Trzebiatów-Poznań 2000.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Ukraińska kolekcja w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie, w: Polska egzotyka w polskich muzeach, Tarnów 2000.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Las i Kaszubi. Podróże do „innego świata” w folklorze i literaturze regionalnej, w: W. Łysiak (red.), Las w kulturze polskiej, Poznań 1999.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Mityczna konstrukcja podań o radach pomorskich, w: V Konferencja Kaszubsko-Słowińska, Rowy 1998.
 • Maciej Kwaśkiewicz, Jak realizować założenia antropologicznej refleksji w muzealnictwie,  „Koszalińskie zeszyty muzealne”, t. 22, 1998.

Przynależność do Oddziału PTL w Gdańsk od 1998 roku.