Teresa Lasowa

TERESA LASOWAmStudia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Filozoficzno-Historyczny, etnografia, specjalizacja: etnografia Polski. Praca magisterska Współczesne pisankarstwo na Dolnym Śląsku powstała pod kierunkiem doc. dra Adolfa Nasza, ukończona pod kierunkiem prof. Doroty Simonides w 1974 roku. W czasie studiów współpracowała z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (opracowania, badania terenowe zabytków, prace muzealne). Członek PTL (o/wrocławski) od 5. VI. 1971 roku. Od 1. VI. 1974 r. pracowała w Stacji Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie w Pucku (przekształconej w 1980 r. w Muzeum Ziemi Puckiej) jako kierownik Działu Etnografii. Udział w działalności PTL w Oddziale Gdańskim. Od 15. I. 1988 r. – starszy kustosz w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich (obecna nazwa). W PTL pełniła różne funkcje – v-ce prezesa Oddziału Gdańskiego (kadencje od 1981 r. i 1987 r.), prezesa (1991-5) a w Zarządzie Głównym w latach 1986-92 (w tym przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). Jest również członkiem – założycielem Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce (1998 r.) pełniąc funkcje v-ce prezesa (od 1998-2009) oraz prezesa od X. 2009 roku. Członek Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu AEOM (organizacji stowarzyszonej z ICOM) od 1995 roku. Laureatka Medalu im. Gulgowskich, Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Srebrnego Medalu Gloria Artis. Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (III-IV kadencja Rady d/s Muzeów), Komisją d/s przyznawania Statusu Muzeum Rejestrowanego, członek Rady Programowej NiMOZ (od 2012 r.).

Publikacje:

 • T. Lasowa, Zagroda Gburska w Nadolu. Przewodnik, Puck 1988.
 • T. Lasowa, Zagroda wiejska w Nadolu, „Acta Scansenologica”, t.6, Sanok 1990, s.272-278.
 • T. Lasowa, Działalność Kaszubskiego Parku Etnograficznego w nowych warunkach społeczno-gospodarczych, „Acta Scansenologica”, t.7, Sanok, 1995, s. 123-129.
 • T. Lasowa, Zabytki kultury ludowej Kociewia w zasobach Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, w: Materiały z sympozjum Wiślanego. Zabytki Kociewia, Tczew 1999 r., s. 17-26.
 • T. Lasowa, Kuchnia pomorska, w: Modro Krojna – Przewodnik po Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Gdańsk 2001, s. 121-127.
 • T. Lasowa, Odzież codzienna i odświętna, w: Modro Krojna – Przewodnik po Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Gdańsk 2001, s. 90-94.
 • T. Lasowa, Tradycyjna roślinność pomorska, w: Modro Krojna – Przewodnik po Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, Gdańsk 2001, s. 57-61.
 • T. Lasowa, 95 lat muzealnictwa skansenowskiego, historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, Toruń 2000, nr 5, s. 155-163.
 • T. Lasowa, Przyczynek do badań nad meblarstwem ludowym Pomorza, „Nasze Pomorze”, 2002, nr 4, s. 309-313.
 • T. Lasowa, Z badań nad reliktami odzieży rdzennej ludności Pomorza Gdańskiego w oparciu o dokumentacje i zbiory muzealne, „Rocznik Helski”, 2003, t. II, s. 89-106.
 • T. Lasowa, Odbicie tradycyjnego cyklu świąt dorocznych i życia rodzinnego mieszkańców wsi pomorskiej w programie ożywiania muzeum we Wdzydzach Kiszewskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, 2004, s. 123-129.
 • T. Lasowa, W stuletnim Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich, „Muzealnictwo”, 2006, nr 47, s. 48-55.
 • T. Lasowa, Kuchnia pomorska w działalności Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich, w: Materiały X Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, Ustka-Swołowo-Kluki, 2008, s. 241-250.
 • T. Lasowa, Zagroda Gburska w Nadkolu w latach 1982-87, „Zapiski puckie”, 2008, z. 7, s. 136-140.

Zainteresowania, badania, realizacje

Podczas studiów badania nad adaptacją i integracją ludności na Dolnym Śląsku (w tym do pracy magisterskiej).

Badania terenowe na Kaszubach Płn. – medycyna ludowa i ziołolecznictwo, obrzędowość doroczna, plastyka obrzędowa, budownictwo, kowalstwo, odzież i strój ludowy.

Efektem prac są dokumentacje, opisy muzealiów, białe karty, fiszki adresowe (GODZ w Gdańsku), wywiady – w archiwum muzeum. Do zbiorów muzealnych pozyskała 2 tys. zabytków etnograficznych.

Z czasem zainteresowania skupiły się na muzealnictwie na wolnym powietrzu (organizacja, realizacja wystaw, ożywianie, zieleń, odzież i strój, kuchnia regionalna).

Wystawy stałe:

 • Kuźnia (w pełnym, czynnym wyposażeniem) w Pucku;
 • Zagroda gburska w Nadolu (scenariusz, realizacja, nadzór konserwatorsko-budowlany;
 • Liczne scenariusze i realizacje wystaw czasowych w Pucku i Wdzydzach;
 • Zagroda z Borska (wnętrze mieszkalne i gospodarcze) we współpracy z Dorotą Sudak;
 • Teodora i Izydor Gulgowscy w 90 lecie Muzeum we Wdzydzach we współpracy z Gabrielą Janik;