Wiktoria Blacharska

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAbsolwentka studiów etnologicznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1981 r. pracuje w Muzeum Etnograficznym w Oliwie (Oddziale  Muzeum Narodowego w Gdańsku), od 1997 r.  na stanowisku kierownika. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego pełniąca w minionych kadencjach zarówno funkcję sekretarza jak i prezesa w Zarządzie Oddziału Gdańskiego PTL. Autorka licznych wystaw dotyczących Kresów II Rzeczypospolitej i kultur pozaeuropejskich oraz wielu publikacji (w tym katalogów wystaw) i projektów badawczych. Zainteresowania zawodowe: etnografia Pomorza, dziedzictwo i kultura Kresów, kultury pozaeuropejskie.

Publikacje:

 • W. Blacharska, E. Gilewska, Historia zbiorów i badań żuławskich w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku-Oliwie, w: A. W. Brzezińska (red.), Żuławy. Oswajanie krajobrazu kulturowego, Poznań – Pruszcz Gdański 2011.
 • W. Blacharska, Tworzenie wizerunku Żuław przez regionalnych twórców i działaczy, w: A. W. Brzezińska (red.), Żuławy w poszukiwaniu tożsamości, Gdańsk – Pruszcz Gdański 2009.
 • W. Blacharska, Co kryły walizki repatriantów? Edycja wileńska, katalog wystawy, Wilno 2009.
 • W. Blacharska, Kresy II Rzeczypospolitej w wystawiennictwie i zbiorach Muzeum Etnograficznego w Gdańsku-Oliwie, w: Dziedzictwo i pamięć Kresów Wsch. Rzeczypospolitej. Materiały z I Muzealnych Spotkań z Kresami, Warszawa 2009.
 • W. Blacharska, Przemieszczenia ludności polskiej w ramach akcji repatriacyjnej. Już historia a jeszcze doświadczenie, „Pomerania”, 2007, nr 3(96).
 • W. Blacharska, Poznawanie Nigerii, folder wystawy, Gdańsk 2006.
 • W. Blacharska, Sięgając do szuflady. Zbiory prywatne w wystawiennictwie Muzeum Etnograficznego w Oliwie, w: C. Obracht-Prondzyński (red.), Muzea pomorskie. Twórcy, zbiory, funkcje kulturowe, Gdańsk-Słupsk 2005.
 • W. Blacharska, Odzwierciedlenie tematyki dotyczącej ludności z Kresów II Rzeczypospolitej w wystawiennictwie Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na wolnym Powietrzu w Polsce”, 2004, nr 7.
 • W. Blacharska, Brasławszczyzna – kresy kresów II Rzeczypospolitej, katalog wystawy, Gdańsk 2004.
 • W. Blacharska, Tradycyjne rybołówstwo helskie w relacjach i badaniach etnograficznych, Rocznik Helski, 2003.
 • W. Blacharska, Dorobek polskich etnografów i muzealników w poznawaniu Huculszczyzny, „Płaj”. Almanach Karpacki, 2002, nr 25.
 • W. Blacharska, Obraz krajowców z Mórz Południowych w XVIII-wiecznej relacji Jerzego Forstera, w: Polskie opisanie świata, Wrocław 2000.
 • W. Blacharska, Zbiory pozaeuropejskie Muzeum Narodowego w Gdańsku, w: Polskie opisanie świata, Wrocław 2000.
 • W. Blacharska, Co kryły walizki repatriantów?, katalog wystawy, Gdańsk 1998, Poznań 2000.
 • W. Blacharska, Łowiectwo wczoraj i dziś, katalog wystawy, Gdańsk 1996.
 • W. Blacharska, Zanikanie tożsamości etno-kulturowej Słowińców w świetle istniejących badań, „Gdańskie Studia Antropologiczne”, 1994, t. III.
 • W. Blacharska, Pozdrowienia od gór, folder wystawy, Gdańsk.