Karolina Ciechorska-Kulesza

Socjolog, pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. W przeszłości animatorka kultury, rzeczniczka prasowa, liderka kilku organizacji pozarządowych. Obecnie głównie nauczycielka akademicka i badaczka społeczna. Inicjatorka i organizatorka studenckich badań terenowych. Główne zainteresowania badawcze to: socjologia regionu i społeczności lokalnych, przemiany społeczno-kulturowe na Ziemiach Północnych (szczególnie na Żuławach, Powiślu i Warmii), regionalna i lokalna pamięć zbiorowa, media obywatelskie, elity lokalne, animacja kultury, uczestnictwo w kulturze. Kierowała i brała udział w wielu projektach badawczych, przede wszystkim dotyczących III sektora, środowiska lokalnych działaczy społecznych, edukacji kulturalnej, uczestnictwa w kulturze. Zajmuje się diagnozą społeczną społeczności lokalnych oraz ewaluacją wydarzeń kulturalnych.

Ostatnio członkini zespołów projektu badawczego „Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna” (realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytet Gdański) oraz projektu „Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii” (realizowanego przez Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Islandzki).