Mirosław Kuklik

DSC_0156

ur. w 1961 roku. Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Wcześniej, w latach 1994-2000 kierownik Muzeum Rybołówstwa w Helu oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Od roku 1996 Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Członek Rad Muzealnych: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Z wykształcenia muzealnik (Podyplomowe Studium Etnografii UMK w Toruniu i Podyplomowe Studium Muzealnictwa UMK w Toruniu) oraz geolog (Uniwersytet Warszawski). Autor publikacji dotyczących historii oraz kultury mieszkańców południowego Bałtyku, a zwłaszcza rybaków kaszubskich. Zajmuje się również badaniem zmian zachodzących w krajobrazie kulturowym wybrzeża polskiego Bałtyku.

Publikacje:

1. Teraz Hel” w: Zdarzeniach Muzealnych nr 14/1996 Warszawa s.23-25
2. „Z badań nad tradycyjnym rybołówstwem zimowym Zalewu Wiślanego –połowy za pomocą sieci klepanej” w: Ochrona morskiego i rzecznego dziedzictwa kulturowego w Polsce, Szczecin 1996 s. 133-140
3. „Kultura i folklor Kaszub Północnych” w: Nadmorski Park Krajobrazowy, Praca zbiorowa pod redakcją Aleksandra Janty, 1997 s.138-151
4. „Co pozostało z dawnej tradycji rybaków z Półwyspu Helskiego?” w: Budownictwo i Gospodarka Morska  nr  7-9/1998  cz.1-2 s. 28-29
5. „Propozycja programu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Helu” w: Kwartalnik Geograficzny nr3/98 s. 48-58
6. „75 lat tradycji Muzealnictwa morskiego w Helu” s.49-53 w: Muzealnictwo 40, Warszawa 1998
7. Historia Portu w Jastarni. (38 odcinków) Jastarnicka Kleka od nr 2/1999 do 7/2001.
8. Rybacy do Ojca Świętego. Jastarnia 1999
9. Koncepcja lokalizacji przystani kutrowej w Jastarni-Borze s.91-98 w: Materiały Instytutu Morskiego nr 896/2000 „70 lat portu w Jastarni”
10. Z dziejów muzealnictwa morskiego w Helu s.37-46 IV Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego Gdynia 28-29 maja 1998. Gdynia 2000
11. Helskie początki polskiej oceanografii, Rocznik Helski 2000 s.93-102
12. Połowy siecią klepaną, Wędkarz Polski 10/2001 (128) s. 14-17
13. Wieloryby przy polskim wybrzeżu Bałtyku, Wędkarz Polski 1/2002 s.18-19
14. Ekspozycja łodzi badawczej „Dziunia” w koncepcji prezentacji skansenowskiej Muzeum Rybołówstwa CMM w Helu, V krajowa Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, w: Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 2002  s.101-108
15. Zdobnictwo na rybackich szelkach z Kaszubskiego Wybrzeża, w: Rocznik Helski II/2003 s.115-164
16. Gen. Mariusz Zaruski ostatni starosta w Pucku w okresie międzywojennym;  w Zapiski Puckie 3/2004 s. 33-45
17. Selektyt usues of kashubishes coast fischery  w: Baltic Sea Identity. Common Sea-Common Culture? 1st Cultural Heritage Forum. Gdańsk 2003, str.41-46.
18. Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach, 2003
19. Muzealne zbiory rybackie Józefa Budzisza w Pucku, w: Zapiski Puckie nr 4/2005 s.61-66.
20. Kaszubska tradycja w: Plaża przewodnik użytkownika. Sopot 2005, s.71.
21. O helskiej kolonii rybackiej, w: Hel morska rezydencja Rzeczpospolitej. Wrocław 2005 s.43-47
22. Prezydenci II RP na Półwyspie Helskim, w: Hel morska rezydencja Rzeczpospolitej. Wrocław 2005 s.121-132
23. Dzieje kąpieliska morskiego Hel do roku 1920, w: Rocznik Helski nr III/2005 s.38-61
24. Projekt zagospodarowania rejonu Cypla Helskiego w oparciu o historyczne i przyrodnicze walory tego miejsca, w: Stan i zagrożenia Półwyspu Helskiego, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Cyberskiego, Gdańsk 2005, s.161-180
25. Istniejące i utracone kolekcje związane z rybołówstwem morskim na obszarze kaszubskiego wybrzeża, w: Muzea pomorskie twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, Słupsk-Gdańsk 2005, s.124-143
26. Artystyczny świat Piotra Golli, w: Zapiski Puckie nr V/2006 s. 189-204
27. Mariusz Zaruski – człowiek dwóch żywiołów. Katalog wystawy. Współ. Wojciech Szatkowski, Puck-Zakopane 2006
28. Nordowymi ścieżkami Augustyna Necla. Przewodnik biograficzny po Chłapowie, Helu i Władysławowie, 2006
29. Proza Augustyna Necla, jako źródło do badań etnograficznych, w: Zapiski Puckie VI/2007 s.105-116
30. Rok Augustyna Necla w Powiecie Puckim, współ. Aneta Szopny, w: Zapiski Puckie VI/2007 s.117-120
31. Wylęgarnia siei-brzany w Pucku, współ. Daniel Duda, w: Zapiski Puckie VI/2007 s.121-129
32. Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach, Wyd. II 2007.
33. Ruth Kriehn „Rybacy z Wyspy Jonesa” Hel 2007. Wstęp i redakcja.
34. Wspomnienie o Leonie Golli (1923-1992), w: Zapiski Puckie VII/2008, s.121-135.
35. Działalność edukacyjna i popularyzatorska prowadzona w zagrodzie gburskiej w Nadolu,  w: Zapiski Puckie VII/2008, s.141-148.
36. Spółdzielnia Rybacka dla Pucka i okolicy 1922-1925, w: Zapiski Puckie VIII/2009. s.35-57
37. Martin Struck. Kronika Helu. Ludzie, życie i obyczaje 1874-1890, 1905-1910.  Hel 2008.  Wstęp i redakcja.
38. Zagroda rybacka oraz historia rybołówstwa na Jeziorze Żarnowiecki, w:  Nadole – Skansen Zagroda Gburska i Rybacka, Gdańsk 2009,  s.23-28.
39. Bożena Stelmachowska ”Zwyczaje rybaków polskiego wybrzeża Bałtyku” Puck 2009. Wstęp i redakcja.
40. Plenerowa ekspozycja łodzi i narzędzi rybackich Muzeum Rybołówstwa CMM w Helu i jej znaczenie dla odtworzenia tradycyjnego żeglarstwa na Kaszubskim Wybrzeżu, w: Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce nr 11/2009 s.49-56.
41. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem „kamienia polnego” w tradycyjnym budownictwie, na przykładzie Kaszub Północnych.  w: Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce nr 11/2009 s.115-124
42. Zachowania zdrowotne mieszkańców północnych Kaszub w świetle relacji historycznych, w:  Zapiski Puckie IX/2010,  s. 46-55.
43. Zwyczaje zdrowotne, kondycja zdrowotna  mieszkańców północnych Kaszub oraz częstość występowania wad postawy ich dzieci w świetle relacji historycznych i współczesnych.
44. Działalność Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” na rzecz nadmorskiego środowiska kulturowego Półwyspu Helskiego.  IX Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, „Lokalna społeczność a muzeum”  w: Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 2010  s.193-199.
45. Tryptyk Helski cz. 1 do 1920 roku.
46. Tradycyjne budownictwo ryglowe rybackiego miasta Hel – charakterystyczne formy, obecny stan zachowania, naśladownictwo w budownictwie współczesnym. Acta Scansenologica, t.10, Sanok 2010, s.177-196.
47. Laskôrn – legendarny niewód rybaków z kaszubskiego wybrzeża w: Zapiski Puckie X/2011, s. 160-170.
48. Augustyn Necel (1902-1976), w: Wielcy Kaszubi synowie Ziemi Puckiej pod redakcją Jadwigi Kirkowskiej, Wierzchucino-Bydgoszcz 2010, s.62-71
49. Kaszubskie przybrzeżne rybołówstwo morskie w okresie międzywojennym (zarys problemu), w: Zarys kultury Pomorza XVIII-XX wieku, T. IV, Gdańsk 2010   s.153-178
50. Helski dom rybacki. Zeszyty Helskie nr 13. Hel 2012
51. Kiedy codzienne przedmioty nabierają wartości muzealnej? Refleksje przy gromadzeniu kolekcji rękodzieła wykonywanego z pręta zbrojeniowego w: Wieś Radomska  t.9, 2011,  s.75-80
52. Nekropolie rybackie Półwyspu Helskiego, w: Nekropolie Pomorza, Gdańsk 2011 s. 456-469.
53. Tradycja i dziedzictwo kulturowe Powiatu Puckiego, Ziemi Pucka Przewodnik, Gdańsk 2012  s. 11-40.
54. Elementy rybackie w małej architekturze nadmorskich osad wybrzeża południowego Bałtyku, w: Dziedzictwo kulturowe – teraźniejszość – przyszłość. Markowy produkt turystyczny Pomorza, Materiały XI Konferencja Kaszubsko-Pomorskiej, Słupsk 2010, s. 58-72.
55. Wybrane niewody rybackie stosowane na kaszubskim wybrzeżu Bałtyku: charakterystyka, sposoby użycia oraz występowanie w zbiorach polskich muzeów, w: materiałach pokonferencyjnych X Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Trzymajmy się morza. Kołobrzeg 2012, s. 135-157.
56. Helskie początki polskich badań morza, Zeszyt Helski nr 17, 2013 s.1-67.
57. Rzecz o staroście puckim Janie Wejherze (1580-1626) najwybitniejszym polskim dowódcy kaperskim i naszym człowieku w Moskwie w roku 1612 w: Zapiski Puckie nr 11/12 2012/2013, s. 32-48.
58. Materialne dziedzictwo kaszubskich rybaków – narzędzia połowu, folder wydany ze środków MKiDN. 2013.
59. Fischmarkt Gdański, Folder 2013.
60. Odtworzone, tradycyjne pożywienie regionalne szansą na nową tradycję czy tylko ciekawostka etnograficzna? w; Biuletyn  Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce nr 14/2013, Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, s. 213-224.
61. Działalność i badania Państwowego Instytutu Naukowo-Rolniczego w Bydgoszczy na polu rybołówstwa morskiego, w: materiałach pokonferencyjnych XI Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, Bydgoszcz 2012, Gdańsk 2014, s. 106-119.
62. Pociągiem nad polskie morze – budowa i pierwsze lata funkcjonowania linii kolejowej z Pucka do Helu. w: Zapiski Puckie nr 13 2014, s. 118-129.
63. Rok obrzędowy Kaszubów nordowych – zarys problematyki w: Zapiski Puckie nr 13 2014, s. 191-210.
64. Działania na rzecz zachowanie materialnej spuścizny naszego regionu. Nowe obiekty pozyskane do kolekcji Muzeum Ziemi Puckiej  im. Floriana Ceynowy w Pucku w roku 2013. w; Zapiski Puckie nr 13 2014, s. 246-251.
65. Rozdziały: Organizacja połowów w tradycyjnym kaszubskim rybołówstwie przybrzeżnym s. 257-270, Narzędzia i metody połowów w rybołówstwie przybrzeżnym s. 271- 312; w pracy: Jem jô rëbôk… Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność pod red. A. Kwaśniewskiej. 2014
66. Kultura materialna i duchowa Kaszubów Nordowych – Katalog stałej ekspozycji Oddziału „Szpitalik” Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku; Reakcja i współautorstwo; Puck 2014
67. Kolonizacja rybacka Helu w okresie międzywojennym, Zapiski Puckie nr 14 2015, s. 81- 101,
68. Laskôrn w: Jastarnia przódë lat (Dawno temu w Jastarni), 2015 s. 2-24.
69. Walory kulturowe i historyczne Cypla Helskiego, w: Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego. Praca zbiorowa pod redakcją  Jacka Herbicha i Krzysztofa Skóry, Gdańsk 2015, s. 14-30,
70. Helska Kolonia rybacka. Historia realizacji największej wewnętrznej polskiej akcji osiedleńczej w okresie międzywojennym. Zeszyt Helski nr 21. Hel 2015.