22-25 czerwca 2017 r. XCIII Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Gminne Centrum Kultury w Gniewinie