Krystyna Szałaśna

~ WSPOMNIENIE ~

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 15 czerwca 2021 roku zmarła Krystyna Szałaśna.

Krystyna Szałaśna była zaangażowanym, pełnym pasji etnografem. Od początku swojej kariery zawodowej związanym z Pomorzem Gdańskim, gdzie jako młoda asystentka w 1962 roku, po skończonych studiach na UAM w Poznaniu, rozpoczęła pracę w Oddziale Etnografii MNG. Wraz z dr Longinem Malickim, który został powołany do stworzenia Oddziału Etnografii przy ówczesnym Muzeum Pomorskim tworzyli zręby kolekcji etnograficznej. Ich pionierska działalność wiązała się z intensywną pracą terenową, organizacja badań etnograficznych, pozyskiwaniem obiektów, wyszukiwaniem twórców, tworzeniem wystaw, gromadzeniem i archiwizacją pozyskanych artefaktów.

W początkowych latach roztaczali także opiekę nad regionalnymi muzeami. Krystyna Szałaśna równolegle angażowała się w działania popularyzujące region w ramach Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w powołanym Oddziale Gdańskim. W latach 1973-78 objęła stanowisko kierownika Oddziału Etnografii. Późniejsza Jej działalność związana była z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Gdańsku, gdzie zajmowała się promowaniem twórczości ludowej. Prowadziła ożywioną współpracę ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, a także z Cepelią. Artystów ludowych otaczała szczególną, niemal matczyną opieką interesując się nie tylko ich rozwojem artystycznym, ale także pomagając w kłopotach, wspierając i uczestnicząc w ich życiu osobistym. Była dla wielu z nich nie tylko opiekunem merytorycznym, ale także przyjacielem. Przez wielu z nich jest serdecznie wspominana. W latach 1993-2004 ponownie pracowała w Oddziale Etnografii MNG również zajmując się twórczością ludową. Była organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów, przeglądów i wystaw związanych ze sztuką ludową Pomorza. Często była zapraszana do gremiów jurorskich i eksperckich. W jej dorobku znajdują się artykuły, referaty, publikacje poświęcone tej tematyce.

Zapisała się w naszej pamięci nie tylko jako zasłużona etnografka, wybitna znawczyni twórczości ludowej Pomorza Gdańskiego , ale także wspaniały, dobry człowiek, doskonała przyjaciółka i współpracowniczka. Mieliśmy szczęście pracować z Krystyną , korzystać z jej rad i doświadczenia, uczyć się od Niej.

Wiktoria Blacharska