ZARZĄD

Zarząd PTL OG na lata 2024-2028:

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska – prezeska

dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz – wiceprezeska

dr Małgorzata Dubasiewicz – wiceprezeska

mgr Anna Ratajczak-Krajka – sekretarz

dr Andrzej Stachowiak – skarbnik

mgr Magdalena Lesiecka – członkini zarządu

dr Mirosław Kuklik – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

mgr Iwona Świętosławska – przewodnicząca
mgr Barbara Maciejewska-Kusyk – członkini
mgr Izabela Katarzyna Bukowska – członkini