SKŁADKI

Składka członkowska za rok 2023 wynosi 50 zł. Natomiast 100 zł wynosi składka „profesorska” (dla pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora).

Wysokość składki za ubiegłe lata:
w latach 2016-2022 – 50 zł,
w latach 2009-2015 – 30 zł,
w roku 2008 – 20 zł (składka zwykła), 10 zł (składka ulgowa),
wcześniejsze składki: 15 zł (składka zwykła), 5 zł (składka ulgowa).

Składki można uiszczać u skarbnika Oddziału – Ewy Gilewskiej, od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 15:00 w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk

lub wpłacać przelewem na konto bankowe BNP PARIBAS BANK POLSKA SA:
43 1750 0012 0000 0000 3518 1423

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Gdańsk
ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk