Iwona Świętosławska

Iwona Swietoslawska_smallUkończyła studia etnograficzne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1979 do 2009 r. pracowała w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi – najpierw w Zespole Działów Etnograficznych, a od 2000 r. kierując działem Naukowo-Oświatowym.  Od  1. 02. 2010 r. zatrudniona jest w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, gdzie opiekuje się Pracownią Sztuki i Obrzędowości. Zainteresowania: sztuka ludowa (ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa na szkle), obrzędowość doroczna (przede wszystkim bożonarodzeniowa), oraz edukacja regionalna (szczególnie grup najmłodszych i rodzinnych) realizowana najchętniej poprzez prowadzenie warsztatów. Od  1979 r. członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W O/ Łódzkim PTL pełniła funkcje: skarbnika, sekretarza i członka komisji rewizyjnej. Od 2012 r.  w O/Gdańskim pełni funkcję sekretarza.

 Publikacje – wybór:

  • I. Bernasińska, Stosunek do ziemi i zawodu rolnika mieszkańców wsi Urzecze, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. XXIII,  Łódź 1984, s. 35-57.
  • I. Bernasińska, Michał Prokopiuk – rzeźbiarz, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, t. XXIII, Łódź 1982, s. 75-85.
  • I. Świętosławska, Pokuckie malarstwo na szkle w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Prace i Materiałów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, t. XXIX, Łódź 1990, s. 61-71.
  • I. Świętosławska, Znad Niemna, Prypeci i Dniestru, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, t. XXX,  Łódź 1995, s. 157-161.
  • I. Świętosławska, Etnografia muzealna – źródło niewyczerpane, „Łódzkie Studia Etnograficzne”,  t. XXXIV, Łódź 1995.
  • I. Świętosławska, Na straży pamięci. Rola muzeum w edukacji regionalnej, ”Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, t. XXXIV, Łódź 2008, s. 333-341.
  • I. Świętosławska, Z potrzeby chwili i serca. O powstaniu wystawy „Znad Niemna, Prypeci i Dniestru” w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, w: A. Stawarz (red.), Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, s. 223-226.
  • I. Świętosławska, Król Lul i inne zabawy w edukacji regionalnej dzieci przedszkolnych, w: U. Nowakowska (red.), Muzea w edukacji. Formy współpracy muzeów ze współczesną szkołą, Szreniawa 2011, s. 109-114.