Anna Kwaśniewska

 • studia w zakresie etnologii w latach 1977-1981 w UAM w Poznaniu
 • w latach 1988-1989 podyplomowe Studia Wiedzy o Pomorzu w UG
 • od 1981 adiunkt i kustosz w muzeach: Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach, Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie
 • doktorat w 2005 r. na Uniwersytecie Gdańskim
 • od 2005 r. adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii UG
 •  listopad 2011 habilitacja na UG
 • od października 2012 prof. nadzwyczajny UG

Zainteresowania naukowe:

 • antropologia/etnologia Kaszub i Pomorza i jej przemiany
 • historia badań etnologicznych na Pomorzu Wschodnim XIX-XX w.
 • etniczność i procesy etniczne
 • niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego

Działalność w stowarzyszeniach:

 • od 1982 r. członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, przez wiele lat sekretarz Oddziału Gdańskiego PTL
 • w latach 1996-2000 członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • od 1998 r. członek Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku od 2005 skarbnik Instytutu
 • w l. 2008-2010 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odznaczenia i nagrody:

 • 1987 – Złota Odznaka „Za opiekę nad Zabytkami”
 • 1988 – Nagroda dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • 1995 – Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
 • 1996 – Medal 40-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • 2006 – Medal Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 • 2011 – nagroda JM Rektora UG za habilitację

Wykaz publikacji:

Książki

 • A. Kwaśniewska, Badania etnologiczne na Pomorzu Wschodnim w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze, Gdańsk 2009.
 • A. Kwaśniewska, Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca XVIII wieku do 1939 roku, Gdańsk 2006.

Redakcje książek, wydawnictwa źródłowe

 • Wstęp, redakcja i katalog spuścizny naukowej J. Gajka: J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, Gdańsk-Wejherowo 2009.
 • B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek (red.), Obrazy społeczeństwa. Wybrane problemy polskiej rzeczywistości społecznej, Gdańsk 2007.

 Ważniejsze  artykuły

 • A. Kwaśniewska, Naukowe, polityczne i gospodarcze przyczyny zainteresowania dziedzictwem kulturowym Kaszubów (w druku)
 • A. Kwaśniewska, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszubów. Stan i perspektywy zachowania (w druku)
 • A. Kwaśniewska, Regionalizm kaszubski – ruch kulturowy, społeczny i polityczny  oraz jego przemiany (w druku)
 • A. Kwaśniewska, Czy i jak chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi? Dylematy związane z ratyfikacją konwencji UNESCO (w druku)
 • A. Kwaśniewska, Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Wkład Bożeny Stelmachowskiej  i  Wandy Brzeskiej w badania  etnologiczne Pomorza i Wielkopolski (w druku)
 • A. Kwaśniewska, Biogramy: Wanda, Emilia Maria Brzeska (1893-1978),  Jan Andrzej  Patock (1886-1940),  Józef Łęgowski  (1852-1930) – przygotowane i złożone do druku w t. IV słownika Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne  wydawanego przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński.
 • A. Kwaśniewska, Tradycja (nie) na sprzedaż. O politycznych i gospodarczych przyczynach wynajdywania i rekonstruowania tradycji – na przykładzie Kaszub i Pomorza, w: M. Boruszczak (red.), Dziedzictwo kulturowe. Markowy  produkt turystyczny Pomorza, Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2012, s. 103-119.
 • A. Kwaśniewska, Florian Ceynowa jako prekursor kaszubskiego ludoznawstwa,  w: J. Borzyszkowski (red.), Życie i dzieła Floriana Ceynowy (1817-1881), Instytut Kaszubski, Gdańsk 2012, s. 131-161.
 • A. Kwaśniewska, O badaniach etnologicznych z polityką w tle na Kaszubach i Pomorzu w XX-leciu międzywojennym, w: W. Dohnal i A. Posern- Zieliński (red.), Poznań 2011, s. 223-239.
 • A. Kwaśniewska, Wielokulturowość Pomorza Wschodniego – mity i rzeczywistość, w: J. Erenc, A. Szopny (red.), W kierunku Europy Regionów. Analiza socjologiczna,  Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Wejherowo 2011, s. 111 -137.
 • A. Kwaśniewska, Grupa etniczna w dobie globalizacji.  Na przykładzie  Kaszubów, „Lud”, 2010, s.  173-190.
 • A. Kwaśniewska, Podwójna tożsamość Kaszubów. Bogactwo czy  problem ?, w: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach,  Lublin 2009, s. 379-391.
 • A. Kwaśniewska, Współczesne pielgrzymowanie, w: D. Rancew-Sikora (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 275-286,
 • A. Kwaśniewska, Jak rzemieślnicy stali się twórcami ludowymi? Proces przemian garncarstwa i kaflarstwa na Kaszubach od początku XIX wieku do czasów współczesnych, w: A. Chludziński, R. Gaziński (red.), Dzieje wsi pomorskiej. Die geschichte des pommerschen Dorfes, Dygowo-Szczecin- Pruszcz Gdański 2009, s. 217-232.
 • A. Kwaśniewska, Udział Wandy Brzeskiej w badaniach etnograficznych Pomorza, „Acta Cassubiana”,  t. X, Gdańsk 2008, s. 41-56.
 • A. Kwaśniewska, Kuchnia kaszubska jako odbicie dziejów regionu, w: E. Nowina-Sroczyńska, Wokół pomorskiej kuchni,  Ustka-Swołowo-Kluki 2008, s. 17-31.
 • A. Kwaśniewska, „Swoi” i „obcy”  w kulturze wsi pomorskiej,  w: A. Chludziński, R. Gaziński (red.), Dzieje wsi pomorskiej Die geschichte des pommerschen Dorfes, Dygowo-Szczecin-Pruszcz Gdański 2008, s. 219-230
 • A. Kwaśniewska, Badania etnograficzne w ośrodku gdańskim, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Tradycje gdańskiej humanistyki, Gdańsk 2008, s. 255-276.
 • A. Kwaśniewska, Adam Wrzosek jako etnograf i twórca Muzeum Kaszubskiego w Dębkach,  w: J. Borzyszkowski (red.), W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX w.,  Słupsk –Gdańsk 2008, s. 123-137.
 • A. Kwaśniewska, Transformacja w kulturze – kultura w procesie transformacji,  w: J. Erenc (red.), Społeczeństwo pierwszej dekady,  Gdańsk 2008, s. 129-146.
 • A. Kwaśniewska, Sztuka ludowa. Autorealizacja – czy produkt turystyczny?, w: B. Bykowska, A. Kwaśniewska, M. Mazurek (red.), Obrazy społeczeństwa. Wybrane problemy polskiej rzeczywistości społecznej, Gdańsk 2007, s. 167-176.
 • A. Kwaśniewska, Regionalna kultura kaszubska a tożsamość, w: C. Obracht-Prondzyński (red.), Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach  społecznych,  Gdańsk 2007, s. 204  – 218.
 • A. Kwaśniewska, Ziemia Człuchowska jako pogranicze etnograficzne, w: C. Obracht-Prondzyński (red.), Ziemia Człuchowska – Kaszuby – Pomorze. O dziejach, kulturze i ludziach, Człuchów-Gdańsk, 2007, s. 117- 135.
 • A. Kwaśniewska, Z historii badań etnograficznych na Pomorzu – czyli co kryje archiwum Józefa Gajka, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Z dziejów kultury Pomorza XIX i XX wieku, Gdańsk 2006, s. 204-228.
 • A. Kwaśniewska, Wstęp, do: A. Fischer, Działalność naukowa Instytutu Bałtyckiego na polu etnografii i etnologii, „Acta Cassubiana”, t. VIII, Gdańsk 2005, s. 197-202.
 • A. Kwaśniewska, Muzealna kolekcja Leonarda Brzezińskiego, w: J. Borzyszkowski (red.),  Pro Memora: Leonard Brzeziński (1904-1984),  Gdańsk 2005,  s. 36-60.
 • A. Kwaśniewska, Wieś rybacka Rewa – 40 lat po badaniach Andrzeja Ropelewskiego, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Z dziejów Kultury Pomorza,  t. II,  Gdańsk 2004, s. 271-295.
 • A. Kwaśniewska, Antoni Pieper i jego spuścizna,  „Acta Cassubiana”,  t. IV,  Gdańsk-Wejherowo 2002, s. 137-145.
 • A. Kwaśniewska, Garncarstwo na Kaszubach. Rzemiosło czy sztuka ludowa, w: J. Borzyszkowski (red.), Z dziejów kultury Pomorza  XVIII-XX wieku,  Gdańsk 2001, s. 143-168.
 • A. Kwaśniewska, Instytut Bałtycki i jego rola w etnografii Kaszub w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński (red.), Badania kaszuboznawcze w XX w.,  Gdańsk 2001, s. 43- 55.
 • A. Kwaśniewska, Kaszubi w badaniach etnograficznych, „Nasze Pomorze”, nr 3, 2001, s. 167 – 201.
 • A. Kwaśniewska, T. Sadkowski, Kultura ludowa Kaszub i Pomorza, w: J. Borzyszkowski, D. Albrecht (red.), Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów. Kaschubisch – Pommersche Heimat,  Gdańsk-Lubeka 2000, s. 700-757.
 • A. Kwaśniewska, Pomorskie rody garncarskie, w: J. Borzyszkowski (red.), Rodzina pomorska,  Gdańsk 1999, s. 326-341.
 • A. Kwaśniewska, Pomorskie rody: Meissnerowie, „Pomerania”, 1997, s. 29-34.
 • A. Kwaśniewska, Czy istnieje jeszcze sztuka ludowa?, „Pomerania”  1996, nr 7/8, s. 59-61.
 • A. Kwaśniewska, Bursztyniarstwo ludowe na Kaszubach , „Gdańskie Studia Muzealne”, t. 6, 1995, s. 135- 149.
 • A. Kwaśniewska, Bursztyniarstwo ludowe, w: W. Szkulmowska (red.), Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1995, s. 189-194.
 • A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa, w: W. Szkulmowska (red.), Sztuka ludowa Kaszubów. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1995, s. 179-188.
 • A. Kwaśniewska, Ceramika ludowa z terenu Pomorza Wschodniego  od końca XIX wieku do czasów współczesnych, w: A. Gruszczyńska, A. Targońska (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Rzeszów 1994, s. 297-311.
 • A. Kwaśniewska, Kultura ludowa Kaszubów, w: M. Babnis, E. Kamiński, A. Kwaśniewska, Kaszubi – dzieje i kultura,  Gdańsk-Wejherowo 1992,  s. 46-68.
 • A. Kwaśniewska, Z badań nad życiem i kulturą dawnych mieszkańców Żuław (do 1945), „Gdańskie Studia Antropologiczne”, t. I, Gdańsk 1992, s. 26-34.