Konferencja „Śmieć w kulturze!”, 18-19.11.2013, Wydział Nauk Społecznych UG

 

> ogólnopolska konferencja naukowej „Śmieć w kulturze!”, odbyła się w dniach 18-19.11.2013 na Wydziale Nauk Społecznych UG

organizatorzy: Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku