KONFERENCJE

Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą, Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla uczczenia Floriana Ceynowy w 200. rocznicę urodzin (22-23 czerwca 2017 r., Gniewino, w ramach XCIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego)

Kulturowe analizy patriotyzmu (17-18 listopada 2014 r., Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk)

Śmieć w kulturze! (8-19 listopada 2013 r., Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk)