Spotkanie łódzkiego, toruńskiego i gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, 25.04.2014