Archiwa autora: PTL OG

XII Konferencja Kaszuboznawcza

14 listopada 2013 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbędzie się XII Konferencja Kaszuboznawcza, pt. Zapisane i Ocalone. Twórczość literacka Anny Łajming. Udostępniamy program konferencji (pdf, 251 KB).

Czytaj dalej

Jesienne Warsztaty Antropologiczne

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbyło się trzecie spotkanie z cyklu: Jesienne Warsztaty Antropologiczne – tym razem pt. Oblicza miast. Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności.

Udostępniamy program (pdf, 72 KB) i plakat wydarzenia (pdf, 175 KB).

Czytaj dalej

Program konferencji – Śmieć w kulturze!

 

Drodzy Państwo, udostępniamy program (pdf, 1,8 MB) ogólnopolskiej konferencji naukowej Śmieć w kulturze!, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4.

> PROGRAM KONFERENCJI (pdf, 1,8 MB)

Czytaj dalej

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego

logo_data_przezroczystaCzłonkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku uczestniczą w projekcie badawczym NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE POMORZA WSCHODNIEGO, kierowanym przez dr hab. prof. UG Annę Kwaśniewską z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt dotyczy naukowego udokumentowania i opisu stanu niematerialnego dziedzictwa kulturowego grup etnicznych i regionalnych Pomorza Wschodniego. Przedmiotem badań będą dziedziny wymienione w ratyfikowanej przez Polskę w 2010 r. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej