Spotkanie noworoczne Gdańskiego Oddziału PTL

Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zaprasza wszystkich członków na noworoczne spotkanie, które odbędzie się 23 lutego 2015 r. w Gdańsku-Oliwie, w Spichlerzu Opackim – Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Cystersów 19) o godz. 12:00.

W programie spotkania przewidzieliśmy:

– podsumowanie rocznej działalności Oddziału,
– omówienie i przyjęcie planu działalności Oddziału na rok 2015,
– zwiedzanie wystawy Miniuniwersum. Tomasz Torbus – fotografie. Beata Lejman i Tomasz Torbus – pamiątki z podróży.

ZAPRASZAMY!