Upamiętnienie Żydów Bytowskich

Polecamy Państwa uwadze inicjatywę upamiętnienia dawnej społeczności żydowskiej Ziemi Bytowskiej, którą podjęto jesienią 2011 roku. Bezpośrednim bodźcem był fakt odkrycia latem 2011 r. przez pracowników Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie fragmentów macew pochodzących z nieistniejącego już cmentarza żydowskiego.

Jednak śladów obecności Żydów w Bytowie poszukiwano już wcześniej. W marcu 2011 r. Muzeum Zachodniokaszubskie przygotowało wystawę pt. Wielokulturowość Ziemi Bytowskiej. Podczas zbierania materiałów okazało się, że jedynym artefaktem, który można było umieścić na ekspozycji, była reprodukcja przedwojennej pocztówki przedstawiającej bytowską synagogę. Wydarzenia te uświadomiły potrzebę dalszych badań historycznych i konkretnych działań memoratywnych.

W styczniu 2012 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej i zaproszonych gości w celu powołania Komitetu Upamiętnienia Społeczności Żydowskiej Ziemi Bytowskiej. Do chwili obecnej ustalono już formę (obelisk) i lokalizację upamiętnienia (miejsce, w którym do 8 listopada 1938 r. stała synagoga). Działania Komitetu pozwoliły m.in. ustalić wiele nowych faktów z historii bytowskich Żydów a badania dr Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk zaowocowały kontaktami z potomkami dawnych żydowskich mieszkańców Ziemi Bytowskiej.

Odsłonięcie obelisku planowane jest na 8 listopada 2013 r. – w 75 rocznicę spalenia synagogi.

Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć opisaną powyżej inicjatywę mogą przekazać 1 % podatku na Fundację PARASOL nr KRS 0000240766 z dopiskiem „Bytowscy Żydzi”  lub wpłacić na stworzone w tym celu konto dowolną kwotę pieniędzy: Stowarzyszenie KIETA Kaszubski Instytut Edukacji Teatralno-Artystycznej, Baranowo 5, 77-124 Parchowo nr rachunku: 23 9321 0001 0014 5899 2000 0030, tytuł wpłaty „Bytowscy Żydzi” (dla wpłat z zagranicy konieczne może być podanie tzw. hasła SWIFT: GBWCPLPP).

Zachęcamy do zaglądania na fanpage inicjatywy na Facebook’u.

> źródło: Komitet Upamiętnienia Społeczności Żydowskiej Ziemi Bytowskiej