Zarząd PTL OG na lata 2020-2024

3.02.2020 r. odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego PTL poprzedzone wykładem prof. Ewy Kocój – gościa honorowego, etnolożki z UJ, która wygłosiła referat na temat: Pamięć i pojednanie. Dziedzictwo wieloetnicznej Bukowiny w kulturze współczesnej. Podczas spotkania m. in. wybrano zarząd PTL OG na lata 2020-2024 w składzie:

 

zarząd:
– Mirosław Kuklik, prezes
– dr Aleksandra Paprot-Wielopolska, wiceprezeska
– dr Andrzej Stachowiak, wiceprezes
– Krystyna Weiher-Sitkiewicz, sekretarz
– Ewa Gilewska, skarbnik
– Mirosław Szwabowicz, członek

komisja rewizyjna:
– Iwona Świętosławska, przewodnicząca
– Barbara Borzyszkowska, zastępczyni
– Barbara Maciejewska, członkini
– Anna Uszyńska, członkini