Oferta redakcji „Naszego Pomorza”

W imieniu redakcji rocznika Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie „Nasze Pomorze” informujemy o możliwości składania propozycji artykułów do kolejnego (XIV) numeru pisma.

„Nasze Pomorze” to pismo poświęcone szerokiej problematyce regionu pomorskiego w jego dawnych i współczesnych granicach. Redakcję interesują teksty dotyczące bez mała wszystkich dziedzin humanistyki – od historii, etnologii, archeologii, historii sztuki, językoznawstwa, filologii/literaturoznawstwa po inne rozważania w jakikolwiek sposób wzbogacające wiedzę o Pomorzu (np. teksty pamiętnikarskie, opisy kolekcji muzealnych, opisy ciekawych zdarzeń etnograficznych itp.).

Zgłoszenia artykułów należy składać do końca marca 2012 roku. Redakcja prosi o przesłanie gotowych artykułów do końca września 2012 roku. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 20 stron (czcionka 12, odstęp 1,5 wiersza). Redakcja nie zapewnia honorariów autorskich. Każdy z autorów otrzyma po 3 egzemplarze wydrukowanego numeru.

Redakcja informuje, że począwszy od VII (2005) numeru pisma została powołana Rada Naukowa „Naszego Pomorza”. Wszystkie artykuły są recenzowane. W skład Rady wchodzą: prof. dr hab. Jowita Kęcińska (Akademia Pomorska w Słupsku), prof. dr hab. Ewa Nowina-Sroczyńska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Zenon Romanow (Akademia Pomorska w Słupsku).

Kontakt: Muzeum Zachodnikaszubskie, 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2, tel.: 059 822 26 23, e-mail: etno@muzeumbytow.pl.

Dodatkowych informacji udzielają:

Maciej Kwaśkiewicz (Dział Historyczno-Artystyczny, 059 822 86 16)

Tomasz Siemiński (Dział Etnograficzny, 059 822 86 15)