Oblicza miast. Małe miasta w czasach „płynnej” nowoczesności

W imieniu organizatorów Jesiennych warsztatów antropologicznych zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w trzecim spotkaniu, które odbędzie się pod hasłem Oblicza miast. Małe miasta w czasach „płynnej” nowoczesności.

Poniżej publikujemy list intencyjny organizatorów warsztatów:

Dotychczasowe spotkania poświęcone były:

 • Obliczom sztuki nieprofesjonalnej (I); 14 – 15 października 2005, Brusy (Chata Kaszubska); materiały pokonferencyjne opublikowane w: „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, nr 10, 2008;
 • Obliczom muzealnictwa (II); 9 – 10 listopada 2006, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie; materiały pokonferencyjne opublikowane w: „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, nr 9, 2007.

W listopadzie 2013 roku zapraszamy Państwa do Bytowa i proponujemy humanistyczną eksplorację miejskiej rzeczywistości kulturowej. Współczesny człowiek rzadko myśli o mieście jak o umocnionej i uporządkowanej siedzibie ludzkiej. Tymczasem ludzie kultur archaicznych widzieli w mieście symbol boskiego ładu, bowiem umiejętność budowania miast była sakralnym darem przekazywanym nam przez bogów. W obrębie kultur archaicznych akt założenia miasta był zawsze równoznaczny z kosmogonią. Konstruowano je tak, jak powstawał świat, osada czy dom: zawsze od centrum ku granicom, bo antropocentryczne postrzeganie świata należało do najbardziej podstawowych, egzystencjalnych doświadczeń człowieka.

Miasto to sposób bytowania w świecie znajomym i znaczącym. Centrum miało zawsze charakter wspólnotowy, a wspólnotowość manifestowała się na wielu płaszczyznach: państwowej, religijnej, handlowej, ludycznej… Różnorodne topograficzne i społeczne ukształtowanie dawnych miast nie niwelowało w zasadzie jego stabilnej i wyrazistej struktury.

Dziś, gdy nasze miasta tak bardzo podlegają zmianom, powinniśmy zastanowić się: czy rację mają ci, którzy twierdzą, że ludzie coraz bardziej obco czują się we własnych miastach? Czy miasto, którego centrum jest powszechnie uznawane za przestrzeń lokalnej więzi, kreowania i umacniania lokalnej tożsamości, a granice to świadomościowe enklawy „odrzucenia”, wykluczenia – to dzisiaj li tylko nostalgiczny koncept?

Namysłowi antropologicznemu poddać możemy:

 • architektoniczne, urbanizacyjne struktury małych miast i ich współczesne transpozycje,
 • miasto jako przestrzeń konsumpcji dóbr,
 • miasto jako obszar więzi lokalnej i etycznej,
 • dylematy wielokulturowości,
 • miasta utracone /miasta odzyskane; semantyka, resemantyzacja przestrzeni miejskich, meandry historii/,
 • przestrzeń centralną, miejsca znaczące, miejsca odrzucone,
 • przestrzenie liminalne miasta, przestrzenie, gdzie dokonują się wszelkie „przejścia”, zmiany statusu; dziś rozumiane jako przestrzenie między znaczącymi miejscami (ulice, przystanki autobusowe, dworce, lotniska, bramy),
 • autorytety instytucjonalne i personalne małych miast,
 • ikonosferę miejską, obszary przestrzeni społecznej,
 • życie codzienne / życie świąteczne małych miast,
 • życie towarzyskie i czas wolny
 • artystyczne ingerencje w miejską przestrzeń, sztuka w mieście: architektura, małe formy przestrzenne, rzeźba, fotografia, instalacje, performans,
 • miasto jako przestrzeń spektaklu, widowiska
 • miasto jako metaforę, metonimię ludzkiego losu,
 • oblicza małych miast w literaturze, filmie, sztukach plastycznych, fotografii,
 • konflikty, sprawy sporne, niezałatwione.

I wiele innych, to zależy od Państwa! Nie możemy zadowolić się „jedną” czy „gotową” wizją miasta, lecz należy – jak uczą nas filozofowie – postrzegać je tak, jakby znajdowało się dopiero „w drodze” do nas, niegotowe, ciągle tworzone.

Proponujemy Państwu dwie formy uczestnictwa:
1)  wystąpienia z referatami
2) warsztaty, na które szczególnie zapraszamy „praktyków” miasta (architektów, projektantów zieleni, konserwatorów zabytków…)

Zapraszamy także wszystkich uczestników do rozmowy o mieście przy zamkowym okrągłym stole. Dyskusję wokół tematu: „Pochwała prowincji?”, poprowadzi prof. Czesław Robotycki.

Organizatorzy:
– Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie,
– Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi,
– Pommersches Landesmuseum Greifswald (Niemcy).

Miejsce:
– Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Termin:
– 7–8 listopada 2013 roku

Zgłoszenia:
etno@muzeumbytow.pl,
– Tel.: 59 822 86 15 (Tomasz Siemiński) lub 59 822 86 19 (Maciej Kwaśkiewicz),
– Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 77- 100 Bytów, ul. Zamkowa 2.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wystąpień wraz adresem do korespondencji, tytułem referatu i abstraktem w nieprzekraczalnym terminie do końca maja 2013 roku.

Po tym terminie organizatorzy poinformują uczestników o programie i pozostałych szczegółach spotkania.

Nie przewidujemy opłat konferencyjnych. Referentom zapewniamy noclegi.

prof. Ewa Nowina-Sroczyńska, kierownik naukowy spotkania, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
mgr Janusz Kopydłowski, dyrektor Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie
dr Uwe Schröder, dyrektor Pommersches Landesmuseum Greifswald