Zaproszenie na spotkanie międzyoddziałowe

Zapraszamy na naukowo-popularyzatorskie i integracyjne spotkanie łódzkiego, toruńskiego i gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które odbędzie się w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie pod hasłem: My, współcześni ludoznawcyzainteresowania i problemy, w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00.

.

.

Przewidujemy następujące wystąpienia:

  •  dr Damian Kasprzyk, Oddział PTL w Łodzi, Władysław Broniewski – szkic do portretu poety w barwach gender
  • dr Artur Trapszyc, Oddział PTL w Toruniu, Wasserpolacy. Kategoria historyczna czy współczesna?
  • mgr Karolina Ciechorska-Kulesza, Oddział PTL w Gdańsku, Regiony wyobrażone, nieuchwytne, nienazwane, zadane. Plastyczność przestrzeni na przykładzie Żuław, Mierzei Wiślanej, Powiśla i okolic
  • dr Hubert Czachowski, Oddział PTL w Toruniu, Muzeum jako laboratorium kultury. Wkład Marii Znamierowskiej-Prüfferowej do muzealnictwa etnograficznego
  • dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Oddział PTL w Łodzi, Miejskie opowieści dźwiękowe
  • mgr Dawid Gonciarz, Oddział PTL w Gdańsku, Współczesna wiejska muzyka na Kaszubach
  • mgr Mirosław Szwabowicz, Oddział PTL w Gdańsku, Kulturotwórcze znaczenie i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie pomorskim – przyczynek do badań
  • dr hab. Piotr Grochowski, Oddział PTL w Toruniu, Foto-folklor jako przejaw elektronicznej piśmienności
  • dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Oddział PTL w Łodzi, Rachunki domowe. O jedzeniu w zapisie codzienności

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziałów!