SKŁADKI

Składka członkowska za rok 2024 wynosi 50 zł. Natomiast 100 zł wynosi składka „profesorska” (dla pracowników naukowych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora).

Wysokość składki za ubiegłe lata:
w latach 2016-2023 – 50 zł,
w latach 2009-2015 – 30 zł,
w roku 2008 – 20 zł (składka zwykła), 10 zł (składka ulgowa),
wcześniejsze składki: 15 zł (składka zwykła), 5 zł (składka ulgowa).

Składki można uiszczać u skarbnika Oddziału – Ewy Gilewskiej, od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 15:00 w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk

lub

wpłacać przelewem na konto bankowe Zarządu Głównego PKO BP O/Wrocław:
24 1020 5242 0000 2402 0144 0965 z dopiskiem „Imię i nazwisko, składka rok”

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12; 50-383 Wrocław