Archiwa tagu: PTL OG

Program konferencji – Śmieć w kulturze!

 

Drodzy Państwo, udostępniamy program (pdf, 1,8 MB) ogólnopolskiej konferencji naukowej Śmieć w kulturze!, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4.

> PROGRAM KONFERENCJI (pdf, 1,8 MB)

Czytaj dalej

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego

logo_data_przezroczystaCzłonkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku uczestniczą w projekcie badawczym NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE POMORZA WSCHODNIEGO, kierowanym przez dr hab. prof. UG Annę Kwaśniewską z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt dotyczy naukowego udokumentowania i opisu stanu niematerialnego dziedzictwa kulturowego grup etnicznych i regionalnych Pomorza Wschodniego. Przedmiotem badań będą dziedziny wymienione w ratyfikowanej przez Polskę w 2010 r. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej

Śmieć w kulturze!

Pozbywamy się śmieci w najradykalniejszy i najskuteczniejszy sposób: nie patrzymy na nie, sprawiając, że stają się niewidzialne, i nie myślimy o nich, sprawiając, że stają się nie do pomyślenia (Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 2005).

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4.
V
> PROGRAM KONFERENCJI (pdf, 1,8 MB)
V

Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Śmieć w kulturze!

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad problemem „śmieci”. Pojęcie to traktujemy zarówno wąsko, dosłownie, jak i szeroko, metaforycznie. W ujęciu wąskim interesuje nas analiza przedmiotów-śmieci (na przykład z perspektywy antropologii rzeczy, socjologii przedmiotów). W ujęciu szerokim hasło „śmieć” rozumiemy jako wszystko, co w kulturze zostaje zepchnięte na margines, co ulega społecznemu wykluczeniu.

Czytaj dalej

Wspomnienie o badaczach Pomorza i Kaszub

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku zaprasza na spotkanie p.t. Wspomnienie o  badaczach Pomorza i Kaszub, które odbędzie się 30 marca (piątek) 2012 r. o godz. 11 w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. W programie przewidziano wspomnienia o: prof. Józefie Gajku (prowadząca:  Anna Kwaśniewska), prof. Bożenie Stelmachowskiej (prowadzący: Mirosław Kuklik), dr Longinie Malickim (prowadzący: Waldemar Malicki), prof. Ryszardzie Kukierze (prowadzący: Janusz Kopydłowski), prof. Jadwidze Kucharskiej (prowadzący: Tomasz Siemiński), badaczach dawnej kaszubskiej muzyki ludowej (prowadzący: Jaromir Szroeder).

Czytaj dalej

Spotkanie Noworoczne Gdańskiego Oddziału PTL

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku zaprasza wszystkich członków na Spotkanie Noworoczne, które dzięki uprzejmości pani Marzeny Mazur w tym roku odbędzie się w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, Oddziale Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

W programie spotkania przewidzieliśmy prezentacje/wystąpienia członków Oddziału PTL w Gdańsku, zwiedzanie nowych obiektów muzealnych, dyskusje przy lampce szampana. Atmosferę i przebieg spotkania będziemy budować spontanicznie.

Czytaj dalej