Katarzyna Kulikowska

Dr, etnolog, socjolog, dyrektor Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, wcześniej kustosz w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Współredaktorka książek „Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku”, „Etnoinspiracje”, „Pomorska debata o kulturze”, autorka artykułów z zakresu etnologii i muzealnictwa oraz scenariuszy wystaw. Szczególnie zainteresowana antropologią rzeczy, antropologią wizualną, socjologią etniczności i sztuką nieprofesjonalną. Zajmuje się również projektowaniem aranżacji ekspozycji muzealnych. Od 2012 r. wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku.

Redakcje i opracowania książek:

 • K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (red.), Kulturowe analizy patriotyzmu, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015 [w druku].
 • K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (red.), Śmieć w kulturze!, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015 [w druku].
 • C. Obracht-Prondzyński, K. Kulikowska (red.), Pomorska debata o kulturze, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2014.
 • K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (red.), Etnoinspiracje. Inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie…, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2013.
 • J. Borzyszkowski, K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (oprac.), Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2009.

Artykuły:

 • K. Kulikowska, Pożądany/zbędny „przedmiot etniczny” w muzeum, w: K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński red., Śmieć w kulturze!, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015 [w druku].
 • K. Kulikowska, Muzealne reprezentacje kultury, w: C. Obracht-Prondzyński red., Pomorska debata o kulturze, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2014.
 • K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, W odpowiedzi na ankietę, czyli o poszukiwaniu modelu muzeum antropologicznego (z Pomorzem w tle), „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 2013, nr 1 [w druku].
 • K. Kulikowska, Problematyczna egzotyczność muzeum etnograficznego: język ekspozycji a tożsamość, „Etnografia Nowa”, 2009, nr 1, s. 105-110.
 • K. Kulikowska, Fotograficzne przedstawienia artystów (post)ludowych, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2008, nr 10, s. 81-114.
 • K. Kulikowska, Kilka uwag o zarządzaniu kolekcją muzealną, w: B. Ziemnicka-Darnowska, P. Pawlina (red.), Nowoczesne zarządzanie muzeum, Warszawa 2007, s. 143-148.
 • K. Kulikowska, Portret zbiorowy artystów postludowych z Kaszub. Przyczynek do rekonstrukcji tożsamości kaszubskiej, w: C. Obracht-Prondzyński (red.), Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, Gdańsk 2007, s. 267-273.
 • K. Kulikowska, Fotografia jako antropologiczny środek przedstawiania kultury: mówienie obrazem albo milczenie źródeł, w: G. Pełczyński, R. Vorbrich (red.), Obrazy kultur, Poznań 2007.
 • K. Kulikowska, Muzeum – perspektywa zwiedzającego, „Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie”, 2007, nr 9, s. 77-82.
 • K. Kulikowska, Twórcy ludowi w fotografii, w: Tradycja z przyszłością – Kultura ludowa w mediach. Analizy i projekty etnologiczne, Sandomierz 2005 , s. 15-47.
 • K. Kulikowska, Modlitwa rzeźbiarza. Twórczość Edmunda Zielińskiego, folder wystawy, Gdańsk 2005.
 • K. Kulikowska, Tożsamość społeczna Karaimów w Polsce w dobie unifikacji kulturowej, w: A. Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Wrocław – Łódź 2005, s. 212-220.
 • K. Kulikowska, Identyfikacja etniczna Karaimów w Polsce, w: M. Abkowicz, H. Jankowski (red.), Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, Wrocław 2004, s. 88-92.
 • K. Kulikowska, Między asymilacją a utrzymaniem świadomości etnicznej. Tożsamość społeczna Karaimów w Polsce, „Etnografia Polska”, vol. XLVII: 2003, nr 1-2, s. 267-284.
 • K. Kulikowska, Misterium Męki Pańskiej. W poszukiwaniu religijności ludowej, w: K. Olechnicki (red.), Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, Toruń 2003, s. 181-196.
 • K. Kulikowska, Ten, co w gazecie, ten, co garnki lepi, w: K. Olechnicki (red.), Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, Toruń 2003 [esej dostępny w wersji elektronicznej dołączonej do książki].