Archiwa tagu: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Czwarte spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II)

23 października 2014 r. o godz. 16:30 w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie (ul. Zamkowa 2, sala współczesnej sztuki ludowej, II piętro), odbędzie się czwarte spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II). Debata czwarta nosi podtytuł: Muzyka Pomorska.

Czytaj dalej

Pomorska debata o kulturze (edycja II) – debata druga: Pomorskie rzeczy, przedmioty, materialność, „dotykalność”.

22 września 2014 r. o godz. 16:30 na Wydziale Nauk Społecznych UG (ul. Bażyńskiego 4a, Sala Posiedzeń Rady Wydziału S329), odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II). Debata wrześniowa nosi podtytuł: Pomorskie rzeczy, przedmioty, materialność, „dotykalność”.

Czytaj dalej

Zaproszenie na spotkanie międzyoddziałowe

Zapraszamy na naukowo-popularyzatorskie i integracyjne spotkanie łódzkiego, toruńskiego i gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które odbędzie się w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie pod hasłem: My, współcześni ludoznawcyzainteresowania i problemy, w dniu 25 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00.

Czytaj dalej

XII Konferencja Kaszuboznawcza

14 listopada 2013 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbędzie się XII Konferencja Kaszuboznawcza, pt. Zapisane i Ocalone. Twórczość literacka Anny Łajming. Udostępniamy program konferencji (pdf, 251 KB).

Czytaj dalej

Jesienne Warsztaty Antropologiczne

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie odbyło się trzecie spotkanie z cyklu: Jesienne Warsztaty Antropologiczne – tym razem pt. Oblicza miast. Małe miasta w czasach płynnej nowoczesności.

Udostępniamy program (pdf, 72 KB) i plakat wydarzenia (pdf, 175 KB).

Czytaj dalej

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego

logo_data_przezroczystaCzłonkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku uczestniczą w projekcie badawczym NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE POMORZA WSCHODNIEGO, kierowanym przez dr hab. prof. UG Annę Kwaśniewską z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt dotyczy naukowego udokumentowania i opisu stanu niematerialnego dziedzictwa kulturowego grup etnicznych i regionalnych Pomorza Wschodniego. Przedmiotem badań będą dziedziny wymienione w ratyfikowanej przez Polskę w 2010 r. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej

Oblicza miast. Małe miasta w czasach „płynnej” nowoczesności

W imieniu organizatorów Jesiennych warsztatów antropologicznych zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w trzecim spotkaniu, które odbędzie się pod hasłem Oblicza miast. Małe miasta w czasach „płynnej” nowoczesności.

Poniżej publikujemy list intencyjny organizatorów warsztatów:

Dotychczasowe spotkania poświęcone były:

  • Obliczom sztuki nieprofesjonalnej (I); 14 – 15 października 2005, Brusy (Chata Kaszubska); materiały pokonferencyjne opublikowane w: „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, nr 10, 2008;
  • Obliczom muzealnictwa (II); 9 – 10 listopada 2006, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie; materiały pokonferencyjne opublikowane w: „Nasze Pomorze”. Rocznik Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, nr 9, 2007.

Czytaj dalej

Wspomnienie o badaczach Pomorza i Kaszub

Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku zaprasza na spotkanie p.t. Wspomnienie o  badaczach Pomorza i Kaszub, które odbędzie się 30 marca (piątek) 2012 r. o godz. 11 w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. W programie przewidziano wspomnienia o: prof. Józefie Gajku (prowadząca:  Anna Kwaśniewska), prof. Bożenie Stelmachowskiej (prowadzący: Mirosław Kuklik), dr Longinie Malickim (prowadzący: Waldemar Malicki), prof. Ryszardzie Kukierze (prowadzący: Janusz Kopydłowski), prof. Jadwidze Kucharskiej (prowadzący: Tomasz Siemiński), badaczach dawnej kaszubskiej muzyki ludowej (prowadzący: Jaromir Szroeder).

Czytaj dalej

Upamiętnienie Żydów Bytowskich

Polecamy Państwa uwadze inicjatywę upamiętnienia dawnej społeczności żydowskiej Ziemi Bytowskiej, którą podjęto jesienią 2011 roku. Bezpośrednim bodźcem był fakt odkrycia latem 2011 r. przez pracowników Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie fragmentów macew pochodzących z nieistniejącego już cmentarza żydowskiego.

Czytaj dalej