Archiwa autora: PTL OG

Kolejne informacje na temat 89 WZD

logo_data_przezroczystaJak już informowaliśmy, tegoroczne ogólnopolskie spotkanie członków PTL odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 12-15 września. Dostępne są już: szczegółowy program spotkania, informacje o wysokości opłat, miejscu obrad, zakwaterowaniu, druki zgłoszenia oraz program konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i udziału w 89. Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Czytaj dalej

Taniec/pokłon feretronów – apel

logo_data_przezroczystaOd jakiegoś już czasu duże zainteresowanie wywołuje tzw. taniec lub pokłon feretronów w czasie pielgrzymek do kaszubskich sanktuariów. Niezwykłe i zaskakujące układy choreograficzne owego pokłonu/tańca, czynią z niego bardzo interesujące zjawisko, nie tylko w sensie religijnym, ale i kulturowym. Jest to tym bardziej ważne, że zwyczaj ten kojarzony jest wyłącznie z Kaszubami.

Prosimy o nadsyłanie wszelkich informacji na ten temat, zarówno fotografii, jak i filmów dokumentujących zjawisko. Szczególnie interesuje nas ustalenie pochodzenia tego niezwykłego zachowania i wskazanie, czy ma ono odpowiedniki w innych regionach kraju lub Europy?

Czytaj dalej

Przedłużenie terminu zgłaszania referatów. Konferencja „Śmieć w kulturze!”

Ze względu na duże zainteresowanie konferencją Śmieć w kulturze! oraz liczne pytania i sugestie, które od Państwa otrzymaliśmy – postanowiliśmy przedłużyć ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń referatów do 15 czerwca 2013 roku. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do 30 czerwca 2013 r. Dalsze informacje znajdą Państwo na podstronie konferencji.

Śmieć w kulturze!

Pozbywamy się śmieci w najradykalniejszy i najskuteczniejszy sposób: nie patrzymy na nie, sprawiając, że stają się niewidzialne, i nie myślimy o nich, sprawiając, że stają się nie do pomyślenia (Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 2005).

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2013 r. w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Bażyńskiego 4.
V
> PROGRAM KONFERENCJI (pdf, 1,8 MB)
V

Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Śmieć w kulturze!

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad problemem „śmieci”. Pojęcie to traktujemy zarówno wąsko, dosłownie, jak i szeroko, metaforycznie. W ujęciu wąskim interesuje nas analiza przedmiotów-śmieci (na przykład z perspektywy antropologii rzeczy, socjologii przedmiotów). W ujęciu szerokim hasło „śmieć” rozumiemy jako wszystko, co w kulturze zostaje zepchnięte na margines, co ulega społecznemu wykluczeniu.

Czytaj dalej

WZD – Konferencja, 12-15.09.2013 r. Zielona Góra

Tegoroczne ogólnopolskie spotkanie członków PTL odbędzie się w Zielonej Górze w dniach 12-15 września.

Szczegółowy harmonogram spotkania, informacje o wysokości opłat, miejscu obrad, o zakwaterowaniu i innych atrakcjach, a także druki zgłoszeniowe – przekażemy Państwu w czerwcu. Aktualnie przygotowywany jest program konferencji.

Zachęcamy Członków PTL do zgłaszania swoich wystąpień.

Czytaj dalej