Archiwa tagu: MNG

Trzecie spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II)

9 października 2014 r. o godz. 11:00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku  (Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Sala Kolumnowa), odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II). Debata październikowa nosi podtytuł: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza.

Czytaj dalej

Kulturowe analizy patriotyzmu

PTL LOGO_miniaturaFormularz zgłoszeniowy-konferencja Kulturowe analizy patriotyzmu

Aby być przepełnionym patriotyzmem w sposób rozpoznawalny, trzeba znać patriotyczny dyskurs – to jest sformułowania i stwierdzenia, które konwencjonalnie można zidentyfikować jako „patriotyczne” (M. Billig, Banalny nacjonalizm, Kraków 2008).

Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Kulturowe analizy patriotyzmu.

Czytaj dalej

Uzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup kolędniczych Kaszub

3mmmOd stycznia 2014 roku Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku realizuje projekt badawczy Uzupełniając Kolberga: dokumentacja autentycznych grup kolędniczych Kaszub. Realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w 200 rocznicę urodzin Oskara Kolberga – folklorysty, etnografa, muzyka i wnikliwego badacza – utworzył program Kolberg 2014 – Promesa. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych zmierzających do rejestracji oraz szczegółowego opisania i utrwalenia na różnorodnych nośnikach przebiegu obrzędu kolędowania kaszubskich Gwiżdży.

Czytaj dalej

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego

logo_data_przezroczystaCzłonkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku uczestniczą w projekcie badawczym NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE POMORZA WSCHODNIEGO, kierowanym przez dr hab. prof. UG Annę Kwaśniewską z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt dotyczy naukowego udokumentowania i opisu stanu niematerialnego dziedzictwa kulturowego grup etnicznych i regionalnych Pomorza Wschodniego. Przedmiotem badań będą dziedziny wymienione w ratyfikowanej przez Polskę w 2010 r. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej