Trzecie spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II)

9 października 2014 r. o godz. 11:00 w Muzeum Narodowym w Gdańsku  (Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Sala Kolumnowa), odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II). Debata październikowa nosi podtytuł: Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza.

.

ORGANIZATORZY:

  • Instytut Kaszubski
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Gdańsku
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii
  • Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
  • Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG

Pomorska Debata o Kulturze na Facebooku
Instytut Kaszubski

PDok