Czwarte spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II)

23 października 2014 r. o godz. 16:30 w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie (ul. Zamkowa 2, sala współczesnej sztuki ludowej, II piętro), odbędzie się czwarte spotkanie z cyklu Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultur (edycja II). Debata czwarta nosi podtytuł: Muzyka Pomorska.

.

ORGANIZATORZY:

  • Instytut Kaszubski
  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Gdańsku
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii
  • Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
  • Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG

Pomorska Debata o Kulturze na Facebooku
Instytut Kaszubski

plakat - IV debata_01