Spotkanie noworoczne Gdańskiego Oddziału PTL

8.02.2016 r. w Spichlerzu Opackim w Gdańsku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTL OG, na którym wybrano nowe władze Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 

ZARZĄD:

Mirosław Kuklik – prezes
Wiktoria Blacharska – wiceprezes
Maciej Kwaśkiewicz – wiceprezes
Iwona Świętosławska – sekretarz
Ewa Gilewska – skarbnik
Gabryela Włodarska-Koszutowska – członek zarządu
Mirosław Szwabowicz – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

Teresa Lasowa – przewodnicząca
Anna Kwaśniewska – zastępca przewodniczącej
Małgorzata Rogalska – członek komisji
Martyna Michalska – członek komisji

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Spichlerz Opacki, Gdańsk, 8.02.2016

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Spichlerz Opacki, Gdańsk, 8.02.2016

Zarząd PTL OG, Spotkanie Noworoczne PTL OG, Spichlerz Opacki, Gdańsk, 8.02.2016

Zarząd PTL OG, Spotkanie Noworoczne PTL OG, Spichlerz Opacki, Gdańsk, 8.02.2016