8-22.09.2019 r. – konferencja naukowa: ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych

Zachęcamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych, która odbędzie się w dniach 18-22 września 2019 r. w Poznaniu, której współorganizatorem jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń (referatów, posterów, warsztatów) upływa 28 lutego 2019 roku.