3.02.2020 – spotkanie członków Oddziału Gdańskiego PTL

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego PTL zapraszamy w dniu 3.02.2020 r. o godz.10:30 do Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku (siedziby Gdańskiego Oddziału PTL) na Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego PTL poprzedzone spotkaniem z prof. Ewą Kocój – gościem honorowym spotkania, etnolożką z UJ, która wygłosi referat na temat: Pamięć i pojednanie. Dziedzictwo wieloetnicznej Bukowiny w kulturze współczesnej.

W programie:

 1. Walne Wyborcze Zgromadzenie. Godz. 11. 30 – pierwszy termin, godz. 12.00, drugi termin
  a w nim:
  – sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego w minionej kadencji
  – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i skarbnika omawiającej miniona kadencje
  – udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Oddziału Gdańskiego PTL
  – wybory Komisji Skrutacyjnej
  – zgłaszanie i przedstawianie kandydatur do nowego Zarządu
  – głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów
 2. Wnioski do planów działalności na 2020
 3. Informacja o 96 WZD w Przysusze

Ponadto dla chętnych zwiedzenie wystawy Dźwięki pierwotne pod kierunkiem kuratorek wystawy: Krystyny Weiher-Sitkiewicz i Anny Krajki.

Prezes Oddziału Gdańskiego PTL
Mirosław Kuklik