Szkolenie i warsztaty dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego

10 grudnia 2016 r. (sobota) w godzinach 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska w Malborku odbędzie się bezpłatne szkolenie i warsztaty dotyczące niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zostanie przeprowadzone w ramach projektu Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu realizowanego przez Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy” we współpracy z etnologami z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Do udziału w szkoleniu i warsztatach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lokalnym i regionalnym dziedzictwem kulturowym, a szczególnie mieszkańców Żuław i Powiśla, liderów lokalnych, pasjonatów historii, miłośników regionu, przedstawicieli instytucji kultury, samorządów lokalnych i stowarzyszeń. Celem warsztatów jest przekazanie szerszemu gronu wiedzy na temat Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która swym zakresem obejmuje: tradycje i przekazy ustne (w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego); sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne; praktyki społeczno-kulturowe, np. zwyczaje, rytuały i obrzędy; wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata oraz wiedzę i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

W ramach spotkania zaplanowano:

  • wprowadzenie do specyfiki historycznej, społecznej i kulturowej Żuław i Powiśla,
  • relację z etnologicznych badań terenowych dotyczących ukraińskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
  • prelekcja „O Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego”,
  • warsztaty pisania wniosków i zgłoszeń na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa,
  • poczęstunek dla gości w stylu ukraińskim.

Na warsztaty obowiązuje rejestracja. Rejestracja uczestników trwa do 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek). Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe. Uczestnicy warsztatów otrzymają informacje uzupełniające 6 grudnia.

Formularz rejestracyjny i informacje o projekcie dostępne są na blogu:
www.wielokulturowepomorze.wordpress.com

Szkolenie i warsztaty poprowadzą:

Katarzyna Linda-Grycza: z pochodzenia Borowianka, z wykształcenia doktor etnologii i magister etnolingwistki. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii na Uniwersytecie Gdańskim. Studiowała w Poznaniu oraz za granicą: w Hiszpanii i w Niemczech jako stypendystka m.in. Rządu Andory, katalońskiego Instytutu Ramona Llulla oraz Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej „GFPS-Polska”. Doświadczony naukowiec, badania prowadziła w hiszpańskiej Katalonii, szwajcarskim Ticino oraz indyjskiej stolicy Bollywood – Mumbaju, a także w Polsce (Podkarpacie, Wielkopolska, Pomorze). Przez wiele lar współpracownica z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi (SCI International, Stowarzyszenie CREO, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze). Autorka scenariuszy warsztatów, szkoleń i artykułów z zakresu m.in. edukacji międzykulturowej i regionalnej, dziedzictwa kulturowego, wrażliwości kulturowej oraz aktywizacji liderów społeczności lokalnych. Od siedmiu lat jest członkiem zarządu i trenerem w Fundacji „Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura – Edukacja – Języki”, którą aktywnie reprezentowała na konferencjach i warsztatach na temat wdrażania konwencji UNESCO z 2003 r. o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Aleksandra Paprot: z pochodzenia Żuławianka, z wykształcenia etnolog i kulturoznawca, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz sekretarz działającej przy nim Sekcji Stroju Ludowego. Wiceprezes Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy”. Zajmuje się problematyką kreowania współczesnych tożsamości regionalnych oraz lokalnych, a także polityką regionalną, kulturalną i dziedzictwem kulturowym na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Prowadziła badania etnograficzne na Żuławach, Powiślu, Warmii, Mazurach, Podlasiu i w Wielkopolsce. Zajmuje się w mechanizmami tworzenia nowych tradycji przez lokalne społeczności, instytucje kultury i stowarzyszenia. Szczególną uwagę skupia na niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Autorka książki Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej. Powiat gnieźnieński, t. 3. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach dotyczących wdrażania konwencji UNESCO z 2003 r. dot. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego w ramach programu: Rozwój Kultury w Województwie Pomorskim w Roku 2016. 

plakat_warsztaty

> druk informacyjny (plik .doc, 192 KB)