Spotkanie noworoczne członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Gdańsku

30.01.2017 r. w Muzeum Ziemi Puckiej odbyło się spotkanie noworoczne członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Gdańsku. Program posiedzenia obejmował głównie omówienie spraw związanych z przygotowaniami do XCIII Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL oraz  towarzyszącej temu wydarzeniu ogólnopolskiej konferencji naukowej: Regiony i regionalizmy w perspektywie antropologii kulturowej. Między pasją a metodą. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla uczczenia Floriana Ceynowy w 200. rocznicę urodzin, której w bieżącym roku jesteśmy organizatorami.


Wysłuchaliśmy również dwóch wystąpień: Iwony Świętosławskiej z Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, która podsumowała swoje badania poświęcone tradycji kolędniczej na Kaszubach oraz Rafała Grądzkiego z Pucka, który pokazał część swoich zdjęć realizowanych w ramach programu: Ludzie Nordy, ich praca i pasje.

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)

Spotkanie Noworoczne PTL OG, Muzeum Ziemi Puckiej, Puck, 30.01.2017 (fot. Kamila Tucholska)